Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9940 | รายที่ 9941 | รายที่ 9944 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9941 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 66 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลต.หนองบัว อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง ประวัติเสี่ยงมีอาชีพเสริมคือปล่อยเงินกู้และมีการพบผู้คนมากมาย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-29 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้าน ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนบ้าน เดินทางไปเก็บเงินกับลูกหนี้ หลายหมู่บ้าน สวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง
30 พ.ย.64 08.00-12.00น เดินทางไปฉีดวัคซีนโควิด พร้อมครอบครัว ที่ รพ.หนองกุงศรี และกลับมาพักที่บ้าน
30 พ.ย.64 15.00-17.00น. ไปเล่นบ้านเพื่อนบ้าน
1 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน เริ่มมีอาการไข้ หนาว
2 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
3 ธ.ค.64 08.00-16.00น -ไปคลินิกเอกชนในเขตตำบลหนองบัว และกลับบ้าน -ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนบ้าน
4-5 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
6 ธ.ค. 64 08.00-11.00น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยอาการไข้ หนาวสั่น และได้รับการตรวจATK มีผลPositive จึงได้รับการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR
6 ธ.ค. 64 13.00-16.00น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
ึ7 ธ.ค. 64 08.30น. ทราบผลพบเชื้อโควิด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น