Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9941 | รายที่ 9944 | รายที่ 9945 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9944 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 67 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : HT


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 พ.ย.2564 ช่วงเช้า-ช่วงบ่าย อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
20 พ.ย.2564 ช่วงเย็น ผู้ป่วยยืนยันโควิดไปเก็บเงินฌาปกิจหมู่บ้านคุยกันไม่ใส่แมส
21-30พ.ย.2564 ช่วงเช้า ไปทำบุญที่วัดบ้านโคกกลาง
21-30พ.ย.2564 08.00 น.-ตลอดวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
1ธ.ค.2564 ช่วงเช้า ไปทำบุญที่วัดบ้านโคกกลาง
1ธ.ค.2564 ช่วงบ่าย ไปบ้านน้องสาว ติดตามกลุ่มเสี่ยงได้
2 ธ.ค.2564 ช่วงเช้า ไปทำบุญที่วัดบ้านโคกกลาง
3-5 ธ.ค.2564 ช่วงเช้า ไปทำบุญที่วัดบ้านโคกกลาง
3-5 ธ.ค.2564 08.00 น.-ตลอดวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
6 ธ.ค.2564 ตลอดวัน เข้ารับการตรวจ โควิด 2019 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
7 ธ.ค.2564 ตลอดวัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ โทรแจ้ง ผลพบเชื้อโควิด 2019 กักตัวรอเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น