Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9944 | รายที่ 9945 | รายที่ 9946 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9945 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 69 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : โรคหัวใจ
ประวัติเสี่ยง มีอาชีพพบผู้คนจำนวนมาก และสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน กับครอบครัว
26 พ.ย.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
26 พ.ย.64 12.00-13.00น. เดินทางไปผสมพันธุ์วัวที่ตำบลเสาเล้าและเดินทางกลับบ้าน
27 พ.ย.64 09.00-09.30น. เดินทางไปผสมพันธุ์วัวที่ตำบลหนองกุงศรีและเดินทางกลับบ้าน
27 พ.ย.64 12.00-12.30น. เดินทางไปผสมพันธุ์วัวที่ตำบลหนองบัวและเดินทางกลับบ้าน
28 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน กับครอบครัว
29 พ.ย.64 07.00-18.00น. เดินทางไปพบแพทย์ตามนัด ที่รพ.ศูนย์ขอนแก่น พร้อมลูกชาย (ลูกชายอาศัยอยู่อ.ห้วยเม็ก)
30 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน กับครอบครัว
1 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน กับครอบครัว
1 ธ.ค.64 06.00-12.00น. มีญาติจาก อ.ห้วยเม็กมาเยี่ยมที่บ้าน (รายที่ 9946)
2 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
2 ธ.ค.64 12.00-12.30น. เดินทางไปผสมพันธุ์วัวที่ตำบลหนองกุงศรีและเดินทางกลับบ้าน
3 ธ.ค.64 10.00-10.30น. เดินทางไปผสมพันธุ์วัวที่ตำบลหนองบัวและเดินทางกลับบ้าน
3 ธ.ค.64 10.30-12.30น. เดินทางไปผสมพันธุ์วัวที่ตำบลหนองกุงศรีและเดินทางกลับบ้าน
3 ธ.ค.64 13.00-13.30น. เดินทางไปผสมพันธุ์วัวที่ตำบลหนองบัวและเดินทางกลับบ้าน
3 ธ.ค.64 14.00-14.30น. เดินทางไปผสมพันธุ์วัวที่ตำบลหนองกุงศรีและเดินทางกลับบ้าน
3 ธ.ค.64 16.30-17.30น. เดินทางไปผสมพันธุ์วัวที่ตำบลลำหนองแสนและเดินทางกลับบ้าน
4 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
4 ธ.ค.64 15.00-15.30น. เดินทางไปผสมพันธุ์หมูที่ตำบลหนองกุงศรีและเดินทางกลับบ้าน
5 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
5 ธ.ค.64 12.00-12.30น. เดินทางไปผสมพันธุ์วัวที่ตำบลหนองกุงศรีและเดินทางกลับบ้าน เริ่มมีอาการ ไข้
6 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
6 ธ.ค.64 12.00-12.30น. เดินทางไปซื้อของที่ร้านของชำ ต.ลำหนองแสน และกลับบ้าน
6 ธ.ค.64 13.00-13.30.น. เดินทางไปผสมพันธุ์หมูที่บ้านห้วยมะทอ อ.ห้วยมะทอ และเดินทางกลับบ้าน
7 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
7 ธ.ค.64 15.30น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยอาการไข้ไอ มีเสมหะ มีน้ำมูก จึงได้ตรวจคัดกรองโควิด-19 มีผลATK positive จึงได้รับการตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCRและเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
8 ธ.ค.64 08.30น. ทราบผลพบเชื้อโควิด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น