Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9950 | รายที่ 9951 | รายที่ 9955 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9951 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย อาชีพ รับราชการ(ตำรวจ) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีเสมหะ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง URI เข้ารัลบการรักษาที่ รพ.สามชัย ผล ATK+


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ขับรถจักรยานยนต์ไปพบเพื่อนตำรวจที่บ้านเพื่อน
21 พฤศจิกายน 2564 11.30 น. กลับบ้าน อยู่บ้านพร้อมภรรยาและลูก นอนแยกห้อง ไม่ได้ใกล้ชิด (จำไทม์ไลน์ไม่แน่นอน)
22 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. ปฏิบัติงาน สถานีตำรวจภูธรสามชัย สวมหน้าการตลอดเวลา
22 พฤศจิกายน 2564 12.00 น. กลับไปรับประทานอาหารที่บ้าน
22 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. ขับรถจักรยานยนต์เดินทางกลับมาทำงาน
22 พฤศจิกายน 2564 18.00 น. กลับบ้าน อยู่บ้านพร้อมภรรยาและลูก นอนแยกห้อง ไม่ได้ใกล้ชิด (จำไทม์ไลน์ไม่แน่นอน)
23-24 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. ปฏิบัติงาน สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามชัย(ขึ้นเวร) สวมหน้าการตลอดเวลา
23-24 พฤศจิกายน 2564 12.00 น. กลับไปรับประทานอาหารที่บ้าน ม.4 ต.สำราญ อ.สามชัย
23-24 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. เดินทางกลับมาทำงาน (จำไทม์ไลน์ไม่แน่นอน)
25 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. ลงเวร เดินทางกลับบ้าน
25 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดอยู่บ้าน
26 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดอยู่บ้าน
27-28 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. ปฏิบัติงาน สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามชัย(ขึ้นเวร) สวมหน้าการตลอดเวลา
27-28 พฤศจิกายน 2564 12.00 น. กลับไปรับประทานอาหารที่บ้าน
27-28 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. เดินทางกลับมาทำงาน (จำไทม์ไลน์ไม่แน่นอน)
29-30 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. ลงเวร กลับบ้าน
29-30 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดอยู่บ้าน
1 ธันวาคม 2564 08.00 น. ปฏิบัติงาน สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามชัย(ขึ้นเวร)
1 ธันวาคม 2564 09.00 น. ออกตรวจชุมชน ช่วยทำความสะอาดลานวัด สวมหน้าการตลอดเวลา
1 ธันวาคม 2564 17.00 น. เดินทางไปร่วมงานศพที่ ม.4 ต.สำราญ อำเภอสามชัย นั่งรับประทานอาหารร่วมกัน (จำไทม์ไลน์ไม่แน่นอน)
2 ธันวาคม 2564 08.00 น. ปฏิบัติงาน สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามชัย(ขึ้นเวร) (จำไทม์ไลน์ไม่แน่นอน)
3 ธันวาคม 2564 08.00 น. ลงเวร กลับบ้านหยุดอยู่บ้าน (จำไทม์ไลน์ไม่แน่นอน)
4 ธันวาคม 2564 07.00 น. เริ่มมีอาการ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
4 ธันวาคม 2564 08.30 น. ผู้ป่วยรถจักรยานยนต์ล้ม เพื่อนกลับไปส่งที่บ้าน
4 ธันวาคม 2564 14.00 น. ไปซื้อของที่ร้านค้าขายก๋วยเตี๋ยว ม.4 ต.สำราญ นั่งพูดคุยกัน
4 ธันวาคม 2564 15.30 น. เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจที่วัด ม.4 ต.สำราญ อ.สามชัย
4 ธันวาคม 2564 18.00 น. ไปซื้อของนั่งพูดคุยที่ร้านค้า ม.4 ต.สำราญ (ไม่สวมหน้ากากอนามัย) (จำไทม์ไลน์ไม่แน่นอน)
5 ธันวาคม 2564 07.00 น. ผู้ป่วยไปขอเงินคุณตาเพื่อนบ้าน
5 ธันวาคม 2564 08.00 น. ปฏิบัติงาน สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามชัย(ขึ้นเวร)
5 ธันวาคม 2564 12.00 น. กลับไปรับประทานอาหารที่บ้าน
5 ธันวาคม 2564 13.00 น. เดินทางกลับมาทำงาน (จำไทม์ไลน์ไม่แน่นอน)
6 ธันวาคม 2564 08.00 น. ปฏิบัติงาน สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามชัย สวมหน้าการตลอดเวลา
6 ธันวาคม 2564 12.40 น. พบแพทย์ที่โรงพยาบาลสามชัย ด้วยอาการ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอแพทย์สั่งตรวจ Antigen test kit ผลพบเชื้อ
6 ธันวาคม 2564 14.00 น. เดินทางกลับบ้านเพื่อแจ้งครอบครัว เนื่องได้ไม่ได้นำโทรศัพท์มาด้วย
6 ธันวาคม 2564 18.00 น. Admit ที่โรงพยาบาลสามชัย เพื่อรอ RT-PCR ในวันถัดไป
7 ธันวาคม 2564 09.00 น. รพ.สามชัยคัดกรองการตรวจ RT-PCR Admit ห้องแยกโรค
8 ธันวาคม 2564 08.30 น. รพ.สามชัยแจ้งผล การตรวจ RT-PCR พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น