Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9951 | รายที่ 9955 | รายที่ 9956 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9955 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลต.โคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ขายของที่ตลาด ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยในพื้นที่ และมีอาชีพเสี่ยง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-7 ธ.ค. 64 06.00-13.30 น. เตรียมอาหารที่บ้าน เพื่อที่จะไปขายที่ตลาดสดเทศบาล
1-7 ธ.ค. 64 14.00-19.30 น. เดินทางไปขายของที่ตลาดสดเทศบาล และขายของตามปกติ ขณะขายของสวมหน้ากากอานามัยตลอดเวลา
1-7 ธ.ค. 64 20.00 น. เดินทางไปซื้อของที่ร้านขายอาหารสดหน้าตลาดสดเทศบาล เพื่อที่จะไปซื้อวัตถุดิบไว้ประกอบอาหารขาย
8 ธ.ค. 64 09.00 -11.00น. เดินทางไปตรวจ คัดกรอง COVID-19 ณ หน่วยตรวจเชิงรุก ลานหนองบัวบาน ต.ลำหนองแสน ตรวจโดยวิธีATK ผลตรวจพบว่าเป็นบวก (Positive) จึงตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCR และกักตัวรอผล
9 ธ.ค. 64 08.30 น. ทราบผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น