Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9955 | รายที่ 9956 | รายที่ 9958 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9956 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 62 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ุความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
26 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
27 พฤศจิกายน 2564 11.00 น.-20.00 น. ร่วมรับประทานอาหารที่บ้านญาติ กับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9899 และ 9924 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
28 พฤศจิกายน 2564 08.30 น. เดินทางไปเลือกตั้งที่ ศาลาประชาคม ม.8 ต.เหล่ากลาง
29 พฤศจิกายน 2564 10.00 น.- 14.00 น. ไปร่วมงานแต่งงาน
30 พฤศจิกายน 2564 07.00 น.- 12.00 น. ไปร่วมงานแต่งงาน
1 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เก็บของช่วยเจ้าภาพที่บ้านจัดงานแต่งงาน
2 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปเก็บปลาที่บ่อปลาช่วยญาติ
3 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน
4 ธันวาคม 2564 09.30 น.-10.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID- 19 ครั้งที่ 1 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR ผลการตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19
5 ธันวาคม 2564 14.00 น.-14.30 น. ซื้อของใช้ที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
ุ6 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
7ุ ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน และเริ่มมีน้ำมูก
8 ธันวาคม 2564 08.30 น.-10.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID- 19 ครั้งที่ 2 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ผลการตรวจ ATK ให้ผลบวก และส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR
9 ธันวาคม 2564 09.00 น. ได้รับรายงานจาก รพ.กาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรม SARS-CoV-2
9 ธันวาคม 2564 10.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น