Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9956 | รายที่ 9958 | รายที่ 9960 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9958 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 74 ปี 5 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : DM


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-27 พ.ย.2564 ตลอดวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
28 พ.ย.2564 ตลอดวัน ไปงานเลี้ยงกับผู้ป่วยยืนยันโควิด
29-30 พ.ย.2564 ตลอดวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
1-2 ธ.ค.2564 ช่วงเช้า ไปซื้อของใส่บาตรที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
1-2 ธ.ค.2564 08.00 น. -ตลอดวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
3 ธ.ค.2564 ช่วงเช้า ไปซื้อไก่บ้านกับเพื่อนบ้าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ติดตามกลุ่มเสี่ยงได้
3 ธ.ค.2564 ช่วงบ่าย ไปตัดผมที่ร้านตัดผมในหมู่บ้าน สวมหน้ากากบางครั้ง
3 ธ.ค.2564 ช่วงเย็น อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
4 ธ.ค.2564 ช่วงเช้า ไปซื้อของใส่บาตรที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4 ธ.ค.2564 ช่วงบ่าย ไปหาเพื่อนพูดคุยที่บ้าน ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
5 ธ.ค.2564 ช่วงเช้า ไปหาเพื่อนพูดคุยที่บ้าน ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
5 ธ.ค.2564 ช่วงบ่าย-ช่วงเย็น อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
6-7 ธ.ค.2564 ตลอดวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน เริ่มกักตัว
8 ธ.ค.2564 ช่วงเช้า เข้ารับการตรวจ โควิด 2019 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ หลังจากนั้นกักตัวต่อที่บ้าน
9 ธ.ค.2564 ตลอดวัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ โทรแจ้ง ผลพบเชื้อโควิด 2019 กักตัวรอเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น