Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9958 | รายที่ 9960 | รายที่ 9968 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9960 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีอาชีพเสี่ยงค้าขาย และขายของที่ตลาดในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2564 05.00.-14.00 น. -พักอยู่บ้าน -จัดเตรียมของเพื่อมาขายที่ตลาดสด
25 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2564 14.00 – 18.30 น. - เดินทางไปขายของที่ตลาดสด โดยรถเข็ญ สวมใส่หน้ากากอนามัยบางครั้ง
25 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2564 18.30 น. - เดินทางกลับบ้าน
7 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน
7 ธ.ค. 2564 10.00 น. - มีอาการไข้ มีน้ำมูก และซื้อยากินเอง
7 ธ.ค. 2564 11.00-18.00น. -พักอยู่ที่บ้าน
8 ธ.ค. 2564 09.00 -10.00น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 (กิจกรรมค้นหาเชิงรุก) ที่ลานสนามหนองบัวบาน ต.ลำหนองแสน มีผลATK positive และส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี PCR
9 ธ.ค. 2564 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น