Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9960 | รายที่ 9968 | รายที่ 9970 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9968 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 56 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน โดยช่วงเย็นได้ออกมาดูผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหมู่บ้าน
30 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
1 ธันวาคม 2564 08:00 น. - 12:00 น. ไปธนาคาร ธกส.
1 ธันวาคม 2564 12:00 น. เดินทางไปหาญาติที่บ้านโคกเจริญ(ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19) รับประทานอาหารร่วมกัน
1 ธันวาคม 2564 14:30 น. เดินทางไปร้านทองแถว อ.หนองกุงศรี กับภรรยา และกลับบ้าน
2 - 7 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
8 ธันวาคม 2564 09:30 น. เดินทางมาส่งภรรยาเพื่อเข้ารับการรักษาตัวที่รพ.ห้วยเม็ก และกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
9 ธันวาคม 2564 13:30 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 แบบ RT-PCR ณ รพ.ห้วยเม็ก
9 ธันวาคม 2564 13:30 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 แบบ RT-PCR ณ รพ.ห้วยเม็ก
10 ธันวาคม 2564 07:30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โทรแจ้งผลตรวจ ผล Detected
10 ธันวาคม 2564 09:00 น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.ห้วยเ็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น