Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9968 | รายที่ 9970 | รายที่ 9972 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9970 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ขายของอยู่ที่ร้าน บ้านหนองริวหนัง ต.ลำหนองแสน
26 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2564 20.30-22.00 น. - กินข้าวร่วมกับพี่ข้างบ้าน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9927)
3 ธ.ค. 2564 13.00 น. - เดินทางไปจังหวัดอุดรธานีโดยรถจักรยานยนต์ ไปคนเดียว
3 ธ.ค. 2564 17.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองที่คลินิกเอกชน มีผลไม่พบเชื้อ
3 ธ.ค. 2564 18.00-20.00น. -ไปเที่ยวงานทุ่งศรีเมือง กับเพื่อน จำนวน 5 คน และกลับบ้าน
4 ธ.ค. 2564 04.00น. -ออกเดินทางไปถ้ำนาคากับเพื่อนจำนวน 5 คน โดยรถยนต์ส่วนตัว
4 ธ.ค. 2564 07.00น. -แวะไหว้ปู่อือลือ กับเพื่อนจำนวน 5 คน
4 ธ.ค. 2564 09.00-17.00น -อยู่ที่ถ้ำนาคา กับเพื่อนจำนวน 5 คน
4 ธ.ค. 2564 17.00น -แวะกินข้าวที่อำเภอบึงโขงหลง จำชื่อร้านไม่ได้กับเพื่อนจำนวน 5 คน
4 ธ.ค. 2564 18.00น. -นอนพักในโรงแรงจังหวัดบึงกาฬ
5 ธ.ค. 2564 08.00-15.00น. -เดินทางไปภูทอก กับเพื่อนจำนวน 5 คน
5 ธ.ค. 2564 15.00น. -แวะกินข้าวอำเภอคำตะกร้า กับเพื่อนจำนวน 5 คน
5 ธ.ค. 2564 16.00น. -แวะปั้มสว่างแดนดิน
5 ธ.ค. 2564 17.00-20.00น. -เดินทางกลับจังหวัดอุดรธานี และพักที่รีสอร์ตในอำเภอโนนสูง
6 ธ.ค. 2564 10.00น. -ทราบว่าผลเพื่อนที่ร่วมกินข้าวด้วยกันมีผลพบเชื้อโควิด-19 และเดินทางกลับบ้านที่อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
7 ธ.ค. 2564 07.00น. -ซื้อปิ้งไก่ หน้าร้านทอง ต.ลำหนองแสน เริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก
8 ธ.ค. 2564 10.00น. -ไปร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่, ไปร้านสะดวกซื้อ ,ซื้อข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งข้าง ร้านสะดวกซื้อ และซื้อยาที่ร้านยามารับประทานเอง
9 ธ.ค. 2564 13.00-15.00 น. - เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล หนองกุงศรี ด้วยวิธีATK ผล Positive จึงเข้ารับการตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCR และกักตัวรอผล
10 ธ.ค. 2564 09.00 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น