Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9973 | รายที่ 9979 | รายที่ 9985 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9979 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 4 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เด็กในความปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : Anemia


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 พ.ย. 2564- 9 ธ.ค.2564 ตลอดวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน สัมผัสกับปู่ที่เป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด 2019
10 ธ.ค.2564 ช่วงเช้า รับการตรวจ โควิด 2019 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ หลังจากนั้นกักตัวที่บ้านกับผู้ปกครอง
11 ธ.ค.2564 ตลอดวัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ โทรแจ้ง ผลพบเชื้อโควิด 2019 กักตัวรอเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น