Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9979 | รายที่ 9985 | รายที่ 9988 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9985 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดเต้านม ไข้ เสมหะ น้ำมูก ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 9951 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ญาติ) และเดินทางไปซื้อสินค้าที่อำเภอวังสามหมอ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 พ.ย.. 64 13.00 น. - เลือกตั้ง ศูนย์เลือกตั้ง ม.4 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
- พูดคุยกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง ช่วงเช้า/เย็น หรือทั้งสองช่วงเวลา และมีการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นบางวัน
29 พ.ย.-1 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- พูดคุยกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง ช่วงเช้า/เย็น หรือทั้งสองช่วงเวลา และมีการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นบางวัน
2 ธ.ค. 64 10.00 น. - ซื้อสินค้าที่โลตัสวังสามหมอ
13.00 น. - เดินทางถึงบ้านไม่ได้ไปไหน
- พูดคุยกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง ช่วงเช้า/เย็น หรือทั้งสองช่วงเวลา และมีการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นบางวัน
3-5 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- พูดคุยกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง ช่วงเช้า/เย็น หรือทั้งสองช่วงเวลา และมีการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นบางวัน
6 ธ.ค. 64 07.30 น. - พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 9951 จังหวัดกาฬสินธุ์
7-8 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- พูดคุยกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง ช่วงเช้า/เย็น หรือทั้งสองช่วงเวลา และมีการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นบางวัน
9 ธ.ค. 64 17.30 น. - ตลาดคลองถม
- เริ่มมีอาการ ปวดเต้านม ไข้ น้ำมูก เสมหะ ปวดศีรษะ
10 ธ.ค. 64 10.00 น. - เข้ารับบริการโรงพยาบาลสามชัย ด้วยอาการ ปวดเต้านม ไข้ แพทย์สั่งตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen test kit ผลพบเชื้อโควิด 19 ส่งตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR รอผล
- แพทย์สั่ง Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
11 ธ.ค. 64 09.00 น. - ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น