Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9985 | รายที่ 9988 | รายที่ 9989 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9988 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 11 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-29 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน ตอนเย็นไปเล่นกับหลานข้างบ้าน (ผู้ป่วยยืนยันของอ.ยางตลาด)
30 พฤศจิกายน 2564 07.00 น.-15.30 น. เดินทางไปโรงเรียนโดยรถรับ-ส่ง นั่งคู่คนขับ ที่โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (ผู้ป่วยยืนยันของอ.ยางตลาด)
1-3 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน ตอนเย็นไปเล่นกับหลานข้างบ้าน (ผู้ป่วยยืนยันของอ.ยางตลาด)
4 ธันวาคม 2564 11.30 น.- 17.00 น. เดินทางไปรับประทานอาหารที่บ่อกุ้งบ้านโคกกลาง ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ กับมารดา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9973)
5 ธันวาคม 2564 11.30 น.- 17.00 น. เดินทางกับมารดา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9973) ไปกาฬสินธุ์พลาซ่า และ แมคโครกาฬสินธุ์
6-8 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน ตอนเย็นไปเล่นกับหลานข้างบ้าน (ผู้ป่วยยืนยันของอ.ยางตลาด)
9 ธันวาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (atk) พร้อมบิดา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9972) มารดา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9973)ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ผลตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อ
10 ธันวาคม 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (PCR) พร้อมบิดา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9972) มารดา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9973)ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ผลตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
11 ธันวาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น