Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9989 | รายที่ 9993 | รายที่ 9995 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9993 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 10 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-28 พ.ย. 2564 07.30 น. กินข้าวเช้าที่บ้าน พร้อมกับครอบครัว
27-28 พ.ย. 2564 08.00 - 17.00 น เล่นกับเพื่อนในระแวกเดียวกัน และไปเล่นบ้านผู้ป่วยยืนยัน (ผู้ป่วยรายที่ 9930 ,9925)
29-30 พ.ย. 2564 08.00-15.30 น. ไปโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง โดยรถจักรยาน
29-30 พ.ย. 2564 15.30 น. เดินทางกลับบ้านโดยรถจักรยาน
1-2 ธ.ค.64 08.00-15.30 น. ไปโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง โดยรถจักรยาน
1-2 ธ.ค.64 15.30 น. เดินทางกลับบ้านโดยรถจักรยาน
3 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
3 ธ.ค. 2564 13.00-15.30น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้านกักตัว
4-10 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
11 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า กักตัวอยู่ที่บ้าน
11 ธ.ค. 2564 13.00-15.30น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้านกักตัว
12 ธ.ค.2564 08.30น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น