ระบบตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีน

ข้อมูลการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19
ตรวจสอบข้อมูล (จองคิว)

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์ม "หมอพร้อม"

ดาวน์โหลด Android
Google Play
ดาวน์โหลด Apple (iOS)
App Store
แอดไลน์หมอพร้อม
Line OA