ปีงบประมาณ2563
ชื่อกิจกรรมพิธีลงนาม MOU ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้บริหารระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
รายละเอียดอกิจกรรมพิธีลงนาม ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้บริหารระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
สถานที่ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ19/08/2563
รูปภาพทั้งหมด