ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรมTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ MCC HALL เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่MCC HALL เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ทำรายการ08/11/2563
รูปภาพทั้งหมด