ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรมTO BE NUMBER ONE IDOL 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 8 มกราคม 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ08/01/2564
รูปภาพทั้งหมด