ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดอกิจกรรมTO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ26/01/2564
รูปภาพทั้งหมด