ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ลงนามบันทึกความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (MOU) พร้อมมอบสายสะพายเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานพิธีบันทึกความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (MOU) ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ18/02/2564
รูปภาพทั้งหมด