ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2564 นำโดย นายสม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม
สถานที่ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ23/02/2564
รูปภาพทั้งหมด