ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมกิจกรรมกีฬาสี และออกติดตามตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด นำโดยนางอาภิรมย์ ชิณโน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมกิจกรรมกีฬาสี และออกติดตามตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่ลานหน้าเรือนพยาบาล เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ09/03/2564
รูปภาพทั้งหมด