ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายสม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
สถานที่MCC HALL เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ทำรายการ13/06/2564
รูปภาพทั้งหมด