ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยท่านยุทธพล ภูเลื่อน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
สถานที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
วันที่ทำรายการ17/03/2564
รูปภาพทั้งหมด