ปีงบประมาณ2563
ชื่อกิจกรรมมีการประชุมในระดับพื้นที่ โดยนายอำเภอเป็นประธานการดำเนินงานระดับอำเภอ
รายละเอียดอกิจกรรมมีการประชุมในระดับพื้นที่ โดยนายอำเภอเป็นประธานการดำเนินงานระดับอำเภอ ติดตามผลการบำบัดผู้ได้รับการเข้าค่ายบำบัด
สถานที่ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ19/08/2563
รูปภาพทั้งหมด