ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุกูลนารี
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุกูลนารี พร้อมทั้งฝึกซ้อมการนำเสนอ เพื่อเข้าร่วมการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานที่ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุกูลนารี
วันที่ทำรายการ17/03/2564
รูปภาพทั้งหมด