ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมงานประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564
สถานที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วันที่ทำรายการ23/03/2564
รูปภาพทั้งหมด