ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่หมู่บ้านนานาชาติ มูลนิธิเปรมปรีดี ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ07/04/2564
รูปภาพทั้งหมด