ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม"TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 19 ตุลาคม 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าคันโทเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินระดับพื้นที่
สถานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ทำรายการ19/10/2564
รูปภาพทั้งหมด