ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมกับโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดอกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมกับโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จะเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานที่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
วันที่ทำรายการ27/10/2564
รูปภาพทั้งหมด