ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประกวด เพื่อเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 36 หน่วยงาน, คณะครู นักเรียน และทีม DANCERCISE จำนวน 5 ทีม เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนต้นแบบคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าประกวดระดับภาคต่อไป
สถานที่ห้องประชุมปัญญานุสติ และห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ03/11/2564
รูปภาพทั้งหมด