ปีงบประมาณ2565
ชื่อกิจกรรม"TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2
รายละเอียดอกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกวดระดับจังหวัด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ11/11/2564
รูปภาพทั้งหมด