ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม"TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" เข้ารับการประเมิน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2564
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต เป็นคณะอนุกรรมการ สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้าประเมินพื้นที่เพื่อเก็บคะแนน โครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์เพื่อนใจโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ
รูปภาพทั้งหมด