ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม"TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" ประชุมเตรียมการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
รายละเอียดอกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" ประชุมเตรียมการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
สถานที่ศูนย์เรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ03/12/2564
รูปภาพทั้งหมด