ปีงบประมาณ2565
ชื่อกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ และพิธีมอบเกียรติบัตรและสายสะพายให้แก่ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BENUMBER ONE
รายละเอียดอกิจกรรมโดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สถานที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ04/03/2565
รูปภาพทั้งหมด