ปีงบประมาณ2565
ชื่อกิจกรรมTO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ออกติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565
รายละเอียดอกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดี
สถานที่โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ และโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ29/03/2565
รูปภาพทั้งหมด