ปีงบประมาณ2565
ชื่อกิจกรรมTO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการคืนอาหารและสมุนไพรสู่ป่าภูผาด่าง เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียดอกิจกรรมเนื่องในวันราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน โดยมีการปลูกเมล็ดพันธุ์พืชมะขาม จำนวน ๒ ตัน, เมล็ดพันธุ์พืชอื่น เช่น ขนุน มะม่วง มะละกอ กระบก มะขามเทศ จำนวน ๑ ตัน และพันธุ์ไม้ยืนต้นต่างๆ เช่น ต้นโพธิ์ ประดู่ พยุง ยางนา จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ณ ภูผาด่าง อำเภอนาคู
สถานที่
วันที่ทำรายการ
รูปภาพทั้งหมด