ปีงบประมาณ2565
ชื่อกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียดอกิจกรรมโดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประกวดฯ ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ07/04/2565
รูปภาพทั้งหมด