ปีงบประมาณ2565
ชื่อกิจกรรม"TO BE NUMBER ONE" จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียดอกิจกรรมนำโดยดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ นำทีมเข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2565
สถานที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
วันที่ทำรายการ10/04/2565
รูปภาพทั้งหมด