ปีงบประมาณ2565
ชื่อกิจกรรม"TO BE NUMBER ONE" จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียดอกิจกรรมนำโดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมเข้าร่วมประกวดฯ เป็นวันที่ 2 โดยผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ จำนวน 6 ชมรม
สถานที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
วันที่ทำรายการ11/04/2565
รูปภาพทั้งหมด