ปีงบประมาณ2563
ชื่อกิจกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ TO BE NUMBER ONE และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รายละเอียดอกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ TO BE NUMBER ONE และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมี ท่
สถานที่
วันที่ทำรายการ19/08/2563
รูปภาพทั้งหมด