เอกสารรายงานการดำเนินงาน TOBE Number One จังหวัดกาฬสินธุ์


#ปีงบประมาณวันที่ชื่อเอกสารเอกสารการดำเนินงาน
1256429 มีนาคม พ.ศ. 2564Fact Sheet การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ปี 2564
2256429 มีนาคม พ.ศ. 2564สไลด์ นำเสนอผลงาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564
3256319 สิงหาคม พ.ศ. 2563เอกสารการดำเนินงาน TobeNumber One กาฬสินธุ์ ปี 2563
4256319 สิงหาคม พ.ศ. 2563FactSheet